Ева

Обучител, изследовател, автор;
Експерт по науките за емоциите, взаимоотношенията, движението и ученето.

Създател и водещ на редица образователно-развлекателни програми и събития за личен и професионален успех:

  • за емоционална, социална и базисна интелигентност
  • за ефективно учене, вкл. на чужди езици
  • за здравословен начин на живот

Използва неформален и игрови подход в обучението на бебета, деца, младежи и възрастни. Съчетава последните открития от невронауките заедно с древната мъдрост на йога, включително разнообразни физически, дихателни и медитативни техники и практики.Освен с обучения, тренинги и консултации се занимава и с конструиране и адаптация на нови тестове, както и с научно-изследователска работа.

Автор на научна монография и на редица публикации в български и международни списания.